Shophanquoc.vn – Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực Tư vấn – Thương mại và Đầu tư.

Hạng mục sản xuất và thương mại đồ gỗ được thực hiện với các mục tiêu cụ thể

– Mang tinh hoa Việt Nam ra thế giới thông qua hàng thủ công mỹ nghệ

– Tạo công ăn việc làm cho người dân các làng nghề

– Góp phần bảo vệ môi trường thông qua các dòng sản phẩm bằng gỗ, thay thế cho các chất liệu

nhựa tổng hợp…

– Tăng kim nghạch xuất khẩu của Việt Nam

Kênh phân phối

– Trực tiếp nhận gia công từ các thương hiệu

– Sản xuất hàng thương hiệu của công ty và chào bán tới các đối tác phân phối trong và ngoài nước

– Bán lẻ thông qua hệ thống NPP online và thương mại điện tử